Privacy

1. Toepassing

Op alle overeenkomsten met G&M Peg Looms zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

 

2. VerzendingNadat u via de webshop een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons per e-mail een bevestiging van uw bestelling.

De verzendkosten van de bestelling zijn altijd voor rekening van de koper.

G&M Peg Looms verstuurt alle Peg Looms binnen Nederland met PostNL.

De Peg Loom wordt altijd aangetekend verzonden.

Uw pakket is dan door PostNL verzekerd tot €500,- (zie voorwaarden PostNL) en het pakket is te volgen via Track & Trace.

G&M Peg Looms kan verder nooit aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing.

 

3. Levering

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk, en in de meeste gevallen binnen twee werkdagen na ontvangst van betaling, aangeboden aan PostNL.

De opgegeven levertermijn op onze website is slechts indicatief en niet bindend.

Indien het na uw bestelling niet mogelijk blijkt uw bestelling binnen de met u schriftelijk afgesproken termijn te leveren, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd.

U bent dan gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door G&M Peg Looms worden teruggestort zonder dat deze daartoe interest of een andere vergoeding verschuldigd is.

Foutief doorgegeven afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de besteller en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die voor rekening van de besteller komen.

 

4. Betaling

Alle genoemde prijzen op de website van G&M Peg Looms zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Wij behouden het recht om in de toekomst prijzen te wijzigen.

Betaling gaat altijd per vooruitbetaling en kan geschieden via Ideal, Mollie Payments, tijdens het bestelproces in de webshop.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen zal uw bestelling worden verzonden.

 

5. Retourzending

G&M Peg Looms streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren.

Na ontvangst van uw bestelling dient u de artikelen direct te inspecteren op eventuele gebreken.

Mochten deze er zijn, dan vragen wij u deze onmiddellijk en tenminste binnen 3 dagen per e-mail te melden via GMPegloomsBeltrum@Gmail.com.

Graag met duidelijke foto’s van het defect.

Mocht u anderszins niet tevreden zijn over de levering, dan vernemen wij dit ook graag z.s.m. en tenminste binnen 3 dagen per e-mail.

Wij zullen onze uiterste best doen een oplossing te vinden indien mogelijk.

Retournering alleen na schriftelijk overleg met en toestemming van G&M Peg Looms!

 

6. Aansprakelijkheid

Alle producten die in het assortiment van G&M Peg Looms zijn opgenomen, zijn zorgvuldig geproduceerd.

In geval van klachten kunt u zich altijd tot G&M Peg Looms wenden.

De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is.

G&M Peg Looms is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website, dan wel informatie die op een andere manier kenbaar is gemaakt (zoals bijvoorbeeld foldermateriaal).

Het hout waarmee wij werken is van goede kwaliteit; echter hout is een natuurproduct en kan onder invloed van vocht, temperatuur en licht, verkleuren en/of vervormen.

G&M Peg Looms kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

G&M Peg Looms kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van de beeldschermweergave.

G&M Peg Looms is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door PostNL of eventuele andere vervoerders.

 

7. Overmacht

G&M Peg Looms is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop G&M Peg Looms geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor G&M Peg Looms niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

In geval van overmacht is G&M Peg Looms gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering op te schorten zonder dat G&M Peg Looms gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

8. Privacy

Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de klant.

 

9. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met G&M Peg Looms en alle geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

 

10. Intellectueel eigendom

Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van G&M Peg Looms worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.